Walking for a better world!

Cel IT

Tijdens het jaar:

Tijdens het jaar staat de cel IT in voor het ontwerp en onderhoud van het inschrijvingsprogramma, de website en de teamsite. De IT-wereld is niet meer weg te denken uit onze organisatie. Het klaarmaken van de computers en het voorzien van het nodige materiaal (kabels, e-ID lezers, RF-ID lezers, RF-ID matten, servers, …) is dan ook een belangrijke bezigheid van de IT-cel. Doorheen het jaar staan ze ook in voor de IT-ondersteuning van de andere cellen. Het GSM-park wordt ook door hen beheerd.

Tijdens Dodentocht:

De cel IT is zowel in het centrum als op het parcours actief. In het centrum zorgen zij voor de installatie en ondersteuning van het IT-materiaal. Ook het in orde brengen van de communicatielijnen (internet en telefoon) behoort tot hun takenpakket. Op het parcours zorgen zijn voor het trackingsysteem dat nu al enkele jaren gebruikt wordt. Op de verschillende controleposten en bij de uitscanning wordt er gebruik gemaakt van scanningsmatten om de tussentijden van de wandelaars te registreren. Zo verschijnen de gescande tijden op het diploma van de wandelaar  en kunnen sympatisanten hun wandelaar volgen via onze trackingsite of via de smartphone app Ook tijdens Dodentocht zorgen ze voor informatica-ondersteuning bij de andere cellen.

Wist je dat…

…er tijdens Dodentocht 1,3 kilometer netwerkkabels gebruikt worden ?