Walking for a better world!

Dodentocht is op vier decennia tijd uitgegroeid tot een wandeltocht met naam en faam.  Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de massa’s wandelaars die jaarlijks weer enthousiast en met steeds meer aan de start verschijnen.  Dodentocht zou echter niet staan waar het nu staat zonder zijn sponsors.  Elk van hun bijdragen -financieel of in natura- zijn onontbeerlijk voor het jaarlijks op poten zetten van Dodentocht !  Daarom onze welgemeend dank aan elk van onze sponsors, voor de ondersteuning en het vertrouwen, en de vele honderden kilometers die we samen al hebben afgelegd !

Bekijk ook onze lokale sponsors.  ⇒ Sponsors Bornem 

Hier vind je ons milieucharter.