Walking for a better world!

Cel Home

Tijdens het jaar:

Om het centrum van Bornem volledig klaar te maken voor 11 000 wandelaars en het tienvoud aan bezoekers, is er heel wat materiaal nodig. Een belangrijke taak van de mensen van Home is dan ook het controleren en bestellen van de benodigde infrastructuur. Het inpalmen van het centrum van Bornem kan uiteraard niet zonder uitgebreid overleg en een goede samenwerking met gemeenten- en ordediensten. Tijdens het jaar gaan ze ook op zoek naar leuke animatie die langs het parcours voor een leuke sfeer kan zorgen.

Tijdens Dodentocht:

Met vereende kracht laten de mannen van Home elk jaar opnieuw de tent op het Kerkplein verrijzen. Zij staan ook in voor de opbouw van de Shop en Rode Kruis tent. Het plaatsen van nadars, het inrichten van de tenten, ophangen van spandoeken,… de hele infrastructuur in het centrum valt onder het takenpakket van Home. Ook het beheren van de startzone en het afbaken van het parcours in het centrum valt onder hun bevoegdheid. Vanuit het communicatiecentrum SIS houden zij de veiligheid en het vlotte verloop van de 2-daagse in de gaten.
De openingsstoet die traditioneel voorafgaat aan start wordt door de Homies in goede banen geleid. Enkele uitverkorene uit de cel mogen de Kist door het centrum dragen.
Om de steeds groter wordende toestroom van kijklustigen op te vangen, zorgt Home voor parkings aan de rand van Bornem. Met een pendelbus worden ze naar het centrum van Bornem gevoerd.
De Dodentocht-feestweek wordt steevast goed ingezet met op woensdag Doto-A-Live. Dit miniconcert wordt volledig door Home op poten gezet: van het zoeken van goede acts tot het voorzien van de infrastructuur.
Wanneer de meeste medewerkers reeds opnieuw aan het werk zijn of genieten van een deugddoende vakantie na Dodentocht, zorgen de mannen van Home dat het hele centrum wordt opgekuist en piekfijn wordt teruggegeven aan de burgervader en zijn bewoners. 

Wist je dat…

... er tijdens de Dodentocht-week ongeveer 3 km nadar en 200 m herashekken gebruikt worden ?