Walking for a better world!

Cel Extern

Tijdens het jaar:

De cel Extern houdt zich doorheen het jaar voornamelijk bezig met het zoeken en aanbrengen van nieuwe sponsors en het onderhouden van reeds bestaande contacten. Onze sponsors zijn zeer belangrijk om Dodentocht elk jaar opnieuw te kunnen organiseren. Sponsoring kan zowel financieel als in natura (bv. fruit, bezemwagens, …). Vele bedrijven herkennen zich in onze waarden en diversiteit aan deelnemers. De samenhorigheid en solidariteit die typerend is voor Dodentocht is ook de drijvende kracht achter de professionele activiteiten van vel bedrijven. Naast het onderhouden van de sponsorcontacten staat Extern ook in voor het vele drukwerk van Dodentocht (stickers, affiches, brieven, …)

Tijdens Dodentocht:

Om de sponsors optimaal van het Dodentocht-gebeuren te laten genieten, wordt er elk jaar een VIP-ruimte voorzien waar ze de wandelaars vanop de eerste rij kunnen zien voorbijkomen in het centrum van Bornem. De organisatie hiervan berust op Extern.

 

Deelcel Pers

Tijdens het jaar:

 

De Pers-cel is een deelcel van Extern. Tijdens het jaar staan zijn in voor alle contacten met de pers en beheren zij de Twitter- en Facebookpagina. Elk jaar opnieuw organiseren zij een persconferentie waarop verschillende mediakanalen worden uitgenodigd. Dit evenement schiet de Dodentocht-periode op gang waarin de cel Pers wekelijks een Dodentocht-bericht in de ether stuurt.

Tijdens Dodentocht:

Tijdens Dodentocht is er in het centrum van Bornem een volledig uitgerust perscentrum waar alle geaccrediteerde journalisten terecht kunnen voor info, updates en vragen. De mensen van Pers staan in voor de duizende foto’s die tijdens het Dodentocht-weekend genomen worden. Wandelaars kunnen hier later van genieten op onze website.

Wist je dat…

… de perscel meer dan 200 contacten heeft bij binnen- en buitenlandse kranten, TV- en radiostations ?