Walking for a better world!

Cel Service

Tijdens het jaar:

De belangrijkste taak van Service doorheen het jaar is het voorzien van het eten en drinken dat op de controleposten zal gegeven worden. Het Dodentocht-dieet werd in overleg met een voedingsdeskundige opgesteld om op die manier te voorzien in wat het lichaam nodig heeft voor zo’n lange tocht. Tijdens het jaar wordt er bekeken welke bevoorrading er in sponsoring kan gebeuren. Ook het voorzien van de nodige infrastructuur (materiaal voor controleposten, bezemwagens,…) vraagt het nodige voorbereidende werk.

Tijdens Dodentocht:

Deze cel zet alles in het teken van de service aan de wandelaar, een onontbeerlijke dienstverlening die de wandelaar tijdens het wandelen aan niets laat ontbreken. Als rode draad zorgen zij met de regelmaat van een klok voor een 16-tal controleposten op het parcours. Deze posten zijn echte serviceposten waar de wandelaars bevoorraad worden met eten en drank, waar hun tussentijden geregistreerd worden en ze ook verzorging kunnen krijgen bij de post van het Rode Kruis. Wandelaars die het niet meer zien zitten, kunnen gebruik maken van de bezemwagens die hen terugbrengen naar het centrum van Bornem. De mensen van Service bieden aan de wandelaars ook de mogelijkheid om hun bagage te laten vervoeren tot de controlepost in Steenhuffel (50 km) zodat ze niet de hele tocht een zware rugzak moeten meesleuren. Later kunnen ze deze opnieuw ophalen in Bornem. Service beheert tijdens Dodentocht een wagenpark van meer dan 100 wagens (personenwagens, bussen, vrachtwagens, vuilniswagens) om al deze logistieke diensten in goede banen te leiden. De MEP-ploeg van Service zorgt ervoor dat het afval op het parcours en binnen een straal van 1 km rond de controleposten wordt opgeruimd. Uiteraard verwachten wij ook van de wandelaars en hun volgers dat zij hier hun steentje toe bijdragen door gebruik te maken van de vele vuilbakken op het parcours. In het centrum zorgen de mensen van Service voor de algemene radiocommunicatie vanuit het crisiscentrum om alle logistiek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wist je dat…

... er jaarlijks ongeveer 3 ton afval wordt opgehaald na het Dodentocht-weekend? Daarom dat we de laatste jaren een paar groene projecten op touw gezet hebben (o.a. de biologisch afbreekbare drinkbussen die de wandelaars onderweg kunnen vullen).