Walking for a better world!
   english

Geen 51ste editie van 100Km Dodentocht door coronavirus 

 

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is er een definitieve beslissing van de Nationale Veiligheidsraad: geen massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020. Met 13 000 deelnemers valt ook 100Km Dodentocht onder deze noemer.  

 

 “De experts gaven het al van bij de start van de coronacrisis aan dat het niet verstandig is om veel mensen, vanuit België maar ook van ver daarbuiten, samen te brengen. Vandaag kwam de Nationale Veiligheidsraad met meer duidelijkheid en besliste om geen massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020 toe te laten. Dat betekent voor ons als organisator van 100Km Dodentocht dan ook dat onze 51ste editie niet zal plaatsvinden”, geeft Gunter Vergauwen, hoofdcoördinator 100Km Dodentocht, een eerste reactie.  

 

Na vijftig geslaagde edities op rij is het de eerste maal dat er geen 100Km Dodentocht zal georganiseerd worden. “Maar dat is de enige juiste beslissing. De gezondheid en veiligheid van de wandelaars, onze medewerkers en vrijwilligers is onze grootste prioriteit. De richtlijnen van de overheid volgen en onze verantwoordelijkheid nemen om het virus mee een halt toe te roepen, daar draait het nu om”, vult voorzitter André De Clerck aan.  

De voorbereidingen achter de schermen zetten we nu on hold. Dit betekent dan ook dat de inschrijvingen van 16 mei 2020 niet plaatsvinden en verschuiven naar het voorjaar 2021. Als organisatie blikken we nu al met veel goesting vooruit op de voorbereidingen van de volgende editie op 13 augustus 2021.  
 

EN

No 51st edition of 100Km Dodentocht by Coronavirus 

  

It has been in the air for a while but now there is a final decision of the National Security Council: no mass events until August 31, 2020. With 13,000 participants, 100Km Dodentocht also falls under this heading.  

  

“The experts indicated from the start of the corona crisis that it is not wise to bring many people together, people from Belgium and from far beyond. Today, the National Security Council came with more information and decided not to allow mass events until August 31, 2020. That means for us as organisation of the 100Km Dodentocht that our 51st edition will not take place ”, Gunter Vergauwen, head coordinator 100Km Dodentocht, gives a first reaction. 

  

After fifty successful editions in a row, it is the first time that the 100Km Dodentocht will be cancelled. "But that's the only right decision. The health and safety of the walkers, our employees and volunteers is our top priority. Following the guidelines of the government and taking our responsibility to stop the virus, that's what it's all about now, ”adds chairman André De Clerck. 

  

We are now putting the preparations behind the scenes on hold. This also means that registrations of May 16, 2020 will not take place and will be postponed to spring 2021. As an organization, we are already looking forward with great enthousiasm to the preparations for the next edition on August 13, 2021.